Groothandel in tactische goederen, schoeisel en kledij. Bij het invoeren van het juiste aantal ziet u de prijs inclusief BTW. Voor aantallen vanaf 100 stuks brengen wij graag een passende offerte uit.

Groothandel in tactische goederen die in Nederland onder de wet wapens en munitie vallen, worden rechtstreeks van de fabrikant aan u geleverd. Indien daar een vergunning voor noodzakelijk is, vragen wij die voor u aan.

Wholesale in tactical goods, shoes/boots en tactical uniforms. The discount for you is depending the number of goods you order. If you need more then 100 pieces of one article we will make you a special offer, just send us an e-mail.
 
Aankopen zonder BTW
Indien u buiten Nederland beschikt over een geldig BTW nummer, kunnen wij u ook op nul procent BTW leveren. Wij ontvangen dan graag een inschrijving handelsregister of vergelijkbaar alsmede een document waaruit uw BTW nummer blijkt.

Bijzondere algemene voorwaarden bij groothandel
Samples dienen tegen de stuksprijs vooraf betaald te worden en kunnen niet geretourneerd worden. Garantie is voor de handel 3 maanden op fabrieksfouten en prijzen gelden per stuk exclusief BTW en exclusief verzendkosten voor het opgevraagde aantal. Indien de goederen speciaal voor u besteld en/of gemaakt zijn worden deze niet terug genomen en er vindt geen restitutie plaats van gedane betalingen.

Het is niet toegestaan de goederen goedkoper te verkopen aan consumenten dan de prijs die wij hanteren in de webshop voor 1 stuk. Indien wij aan uw klant leveren, blijft dat uw klant. Orders als groothandel dienen 50% vooraf aanbetaald te worden en de overige 50% dient vooraf aan de levering dan wel bij de levering voldaan te worden. Bijzondere bestellingen dienen in het geheel vooraf betaald te worden. Bestellingen voor overheidsinstellingen dienen gepaard te gaan met een opdrachtbon. Voor de meeste overheidsinstellingen hebben wij een "winkelmandje". Artikelen als groothandel verkocht aan een bedrijf, vallen niet onder de consumentenregeling kopen op afstand. Teruggave is niet mogelijk, indien dit niet nadrukkelijk overeengekomen is.

Indien u een partij aankoopt geldt de garantie voor consumenten niet. Er wordt dan alleen door de producent een garantie verstrekt op productiefouten. U dient na ontvangst van de goederen deze te controleren op mogelijke productiefouten. Er wordt geen garantie verstrekt op slijtage door gebruik. De garantie dekt enkel productiefouten en niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik (zoals transport van ongebruikelijke voorwerpen), verwaarlozing, ongevallen, blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren, water, normale slijtage of transportschade (door luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld).

Copyright
Als wederverkoper van onze producten heeft u het recht om de beeltenissen van o.a. Helikon-Tex en H-Tac te gebruiken mits u minimaal dezelfde prijzen gebruikt dan wij en de regels van de fabrikant respecteert.